Aktuális

Német katonasír meggyalázása Celldömölkön

2008-01-25 08:01:56
Elszomorító levelet kaptunk Szombathelyről. Szerzője arról tudósít, hogy "kezdeményezés hiányában" még mindig nem állították helyre Celldömölkön azt a német katonasírt, amelyet a rendszerváltozás után dózeroltak el a téglagyári gödörben, jóllehet átvészelte a legvadabb Rákosi- és Kádár-időket is.
(A részletekért kattintson a címre.)
 

Honvédsírok Süttőn

2008-01-28 08:01:54
Dobay Pál esztergomi olvasónk levele alapján adjuk közre annak az öt magyar katonának nevét, aki a süttői temetőben egy másfél méter magas gránit obeliszk alatt alussza örök álmát. Hargitai Géza, Illés Viktor, Oleczki György, Szuberka Nándor és Veres Gyula - a HM veszteségadatai szerint - 1945.március 26-án vesztette életét a község területén folyó harcokban. Sírjukat a süttői lakosok lelkiismeretesen gondozzák.
 

Doni katasztrófa: emlékezzünk!

2008-01-09 02:01:40

 


Emlékezzünk együtt a hatvanöt éve történt tragédiánkra, olyan sorstragédiára, amelyet nemzeti történelemtudatunkban a tatárjárással, a mohácsi vésszel, vagy akár Trianonnal együtt emlegetünk.(Bús János jegyzetének olvasásához kattintson a címre.)
 

Adatforrásainkról

2007-08-10 04:08:47
A Háborús Keresőszolgálat a II.világháború hőseinek és áldozatainak közpénzen összegyűjtött és kezelt adatait közérdekű adatoknak tekinti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy sok évtizedes titkolózás után végre minél többen értesülhessenek szeretett hozzátartozójuk sorsáról. Alapelvünk tehát az, hogy ezen adatoknak nem a közzététele, hanem eltitkolása számít bűncselekménynek. Mindamellett természetesen tiszteletben tartjuk a szerzői jogokat, amelyek érvényesítése azonban nem eredményezheti az adatvédelmi törvény céljainak és rendelkezéseinek megsértését, különös tekintettel a közérdekű adatok nyilvánosságát illetően. Ezen alapelvekre figyelemmel a következőkről tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat:

Gróf Esterházy János börtön- és fogolynaplója

2007-11-21 09:11:23
Molnár Imre történész jóvoltából rendkívül értékes dokumentum birtokába jutottunk: a tragikus sorsú felvidéki politikus, gróf Esterházy János börtön- väskor ysl és lágernaplóját közölhetjük, amelyet a szovjet munkatáborokból történt hazahozatala után írt egy hitbuzgalmi könyvecske borítólapjára. A naplóban több tucat rabtárs nevét is felsorolja, ezeket a rovatban közzéteszük. A feljegyzések a Történetek rovatban olvashatók.
 

Közönségtalálkozóink Baranyában

2007-12-02 11:12:10
November utolsó hetében két baráti hangulatú ankétot tartottunk Mohácson, az Ifjúsági Centrumban, illetve Babarcon, az Nyugdíjas Klubban. Az érdeklődőknek Havasi János mutatta be a Háborús Keresőszolgálatot, s a helyszínen regisztrálta a keresett hozzátartozók adatait. Ha meghívást kapunk, máshova is szívesen elmegyünk!
 

Magyar-ukrán sajtótájékoztató

2007-11-14 10:11:47
Magyar-ukrán sajtótájékoztatón jelentették be november 15-én Budapesten a HIM-ben, hogy várhatóan jövő márciusban emlékkővel jelölik meg a dél-ukrajnak Brjankában azt a hadifogoly- és kényszermunkás temetőt, ahová a város különböző sírkertjeiből csaknem 3000 - közöttük félezer magyar - halottat temettek át. Ez lesz az első ilyen emlékhely a Donyec-medencében.
(A folytatáshoz kattintson a címre)

Magyar-olasz hadisírgondozás

2007-11-14 10:11:30

 A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban került sor 2007. november 13-án a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság között létrejött hadisírgondozói kormánymegállapodás alapján a Magyar-Olasz Kormányközi Hadisírgondozói Vegyesbizottság első együttes ülésére. (A folytatáshoz kattintson a címre.)

 

Tordatúri emlékműavatás

2007-09-28 10:09:25

2007. október 13-án avatták fel Tordatúron az ott elesett 52 magyar katona síremlékét. Az elesettek névsorát és adatait a Hozzátartozókat keresünk menüpontban lehet listázva megtalálni, ha a Sírhely rubrikába a Tordatúrt írjuk és keress parancsot adunk a készüléknek.
(Az emlékünnepségről Cech Vilmos beszámolóját és v. Pataky József beszédét a címre kattintva olvashatják.)

 

Uszmányi tiszti névsor

2007-09-05 09:09:36

Kováts Andor frissen szabadult hadifogoly 1948-ban bajtársai segítségével 2164 uszmányi tiszti fogoly adatait gyűjtötte össze, beleértve azokéit is, akiket Uszmányból más táborokba vittek át. A 80 oldalas könyvecske  alapján megkezdjük a névsor közzétételét Hozzátartozókat keresünk rovatunkban.
 

Együttműködésünk a Magyar Vöröskereszttel

2007-09-12 07:09:52
Szolgálatunk ügyvezetője, Havasi János szeptember 6-án megbeszélést folytatott Habsburg Györggyel, a Magyar Vöröskereszt elnökével, Almacht Ottó elnöki tanácsadóval és Kucsma Jenőnével, a Keresőszolgálat vezetőjével a Magyar Vöröskereszt és a Háborús Keresőszolgálat együttműködéséről.

Gulag-emlékmű Vorkutában

2007-09-14 10:09:47
Az oroszországi Komiföldön, Vorkuta városában elkészült az emlékmű az ott elhunyt magyar katonák és polgári áldozatok emlékére. A Gulag-emlékmű műszaki átadása szeptember 15-én lesz - áll a magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatójának, Holló József altábornagynak az MTI-hez eljuttatott közleményében.(A folytatáshoz kattintson a címre.)

Villámlátogatás a mai Foksányban

2007-08-31 08:08:05Egy erdélyi utat kihasználva augusztus végén alkalmunk volt egy délutánra a moldvai Foksány (Focsani) városba utazni, ahol az egykori tábor helyét szerettük volna beazonosítani. Ez részben sikerült is.A Foksányban elhúnyt hadifoglyok hozzáférhető névsorát a Hozzátartozókat keresünk rovatban közöljük, a sírhely alapján történő keresést kell választani. (A beszámoló folytatáshoz kattintson a címre.)


 

Képek a hírhedt földvári láger maradványairól

2007-09-08 12:09:56

Erdélyi utunk során készítettünk néhány felvételt a hirhedt brassóföldvári koncentrációs tábor - több ezer magyar szenvedésének - helyszínén. A román hatóságok működtettek itt gyűjtőtábort 1944-45-ben, aggastyántól nagykamaszig összefogdosva és a szovjet igényeknek megfelelően a SZU-ba irányítva a székelyföld férfinépét.(Ld. Fotók)
 

Bajtársakat kerestünk - nyikolajevi fotókat kaptunk

2007-08-27 11:08:33
Az alábbi felhívás közzétételével szerettünk volna - és változatlanul szeretnénk is - segíteni a Nyíregyházán élő 88 éves Petrilla János egykori kassai aknavetősnek, hogy ráleljen bajtársaira, Puskás Bálintra (akkor beregújfalusi lakos), valamint Kovács József egykori balazséri lakosra.
Időközben jelentkezett Puskás Bálint lánya, Puskás-Kutizaki Judit, méghozzá Nyikolájevből, a Fekete-tenger partjáról, s tudatta, hogy édesapja 2006. november 2-án elhunyt és Beregújfaluban temették el.
Judit asszony rendkívül érdekes és értékes fotókat is küldött a nyikolajevi hadifogoly-temetőről. (ld. Fotók), majd a kollekciót szeptember 6-án egy részletes nyikolajevi várostérképpel egészítette ki, amelyen bejelölte a temető helyét (200 magyar halott), valamint a Tyemvod üzem helyét, ahol 444 magyar hadifogoly van eltemetve. Jelölte a Komszomolszkaja ulica helyét is, ahol a láger volt.
(A folytatáshoz kattintson a címre.)

Titkos NKVD parancs a hadifoglyok temetéséről

2007-06-16 04:06:22
A Történetek rovatunkban egy szakkönyv alapján teljes terjedelmében közöljük az NKVD 1944-ben kelt direktiváját a hadifoglyok eltemetésének szabályairól. Az orosz adatbázisok kezelése szempontjából döntő jelentőségű dokumentumról van szó.
 

Érkeznek a hősi halottak listái

2007-07-17 12:07:36
Ezúton köszönjük meg azoknak az önkormányzati vezetőknek és tisztviselőknek fáradozását, akik közvetlen felhívásunkra vagy a megyei közgyűlési elnökök kérésére elküldték nekünk településük hősi halottainak, deportáltjainak replique montre france és málenkíj robotosainak listáját. Köszönjük azon önkéntes segítőink munkáját is, akik fotósként, helytörténészként tették ugyanezt. Az elmúlt hónapok során több mint 140 településről kaptuk, illetve szereztük meg az adatokat.(A folytatáshoz kattintson a címre.)
 

Magyar miniszteri látogatás a Donnál

2007-06-25 11:06:56
Oroszországi magyar katonai temetőkben tett kegyeleti látogatást Szekeres Imre (MTI hír)

Emlékműavatás Nagyenyeden

2007-06-06 10:06:35

Bensőséges, szép ünnepség keretében június 10-én, vasárnap délután avatták fel Nagyenyeden 234 magyar hadifogoly emlékművét. Valamennyien a református kollégiumáról híres város gyűjtőtáborában estek áldozatául a genfi egyezményekre ügyet sem vető önkénynek. Református, katolikus és unitárius lelkészek áldották meg a Tordai Hagyományőrző Egyesület és a helyi RMDSZ kezdeményezésére létrejött emlékművet, amelyért mindenekelőtt Pataky József tordai tanácsos helytörténészt illeti köszönet.
A tábor történetét Rácz Levente Fejér megyei RMDSZ elnök tanulmányát átvéve a TÖRTÉNETEK rovatunkban hamarosan ismertetjük. Az avatásról készült fényképes beszámolónkat pedig a FOTÓK menüpontban az Események címszó alatt láthatják.
Itt hívjuk fel tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy honlapunk HOZZÁTARTOZÓKAT KERESÜNK menüpontjában közöljük a nagyenyedi temetőben nyugvó ismert magyar katonahalottak nevét.

Emlékműveken szereplő neveket kérünk

2007-03-23 02:03:36
Kérjük tisztelt látogatóinkat, hogy a lakókörnyezetükben található második világháborús emlékműveken szereplő nevek digitális fényképét vagy szöveges listáját szíveskedjenek elküldeni hozzánk az info@haboruskeresoszolgalat.hu címre, a meglévő adatbázisunk bővítése céljából. Különösen hasznos lenne, ha a listán szereplő nevek közül meg tudnák nevezni azokat, akikről hozzátartozóik a mai napig nem rendelkeznek információkkal. Együttműködésüket előre is köszönjük.
Oldalak: 0 1 2 3 4 5 [6] 7

Bemutatkozás

Köszöntjük az olvasót a Háborús Keresőszolgálat honlapján. Szolgálatunk 2007. január 1-jén alakult azzal a céllal, hogy a már meglévő állami és társadalmi intézmények, szervezetek munkáját kiegészítve, azokkal együttműködve, közvetlen kutatást, nyomozást, adatgyűjtést és adatközvetítést végezzen a XX. század háborús eseményei során eltűnt, elhunyt személyek után. Érdeklődésünk középpontjában természetesen a magyar katonák és polgári lakosok állnak, de ugyanolyan fontosnak tartjuk az egyéb nemzetiségű személyek tudomásunkra jutott adatainak közreadását is.

Munkánkban számítunk a hadtörténészek, helytörténészek, önkormányzatok, iskolák és parókiák segítségére, valamint mindazok önzetlen támogatására, akik a kutatáshoz, illetve a fellelt sírok gondozásához anyagilag is hozzá tudnak járulni.

„Hova tűnt a sok virág?” Keressük meg őket, együtt, az Önök segítségével!Dr. Bús János
a hadtudomány kandidátusa
Dr. Havasi János
újságíró

Partnerek:

Kerékpáros alakulatok a Magyar királyi honvédségben
 

Munkamódszerünk

Szolgálatunk elsőként azokat szólítja meg, akik eltűnt hozzátartozójukról szeretnének megtudni valamit. Akiket keresünk
Közreadjuk azoknak a kárpát-medencei és európai katonasíroknak az adatait, amelyekben névvel azonosítható magyar hősi halottak nyugszanak. Természetesen igyekszünk minél több új adatot közzétenni. Hozzátartozókat keresünk
Igyekszünk a lehető legteljesebben közreadni a tudomásunkra jutott jeltelen sírok helyét,. Ismeretlen katonák.

Külön cím alatt tudatjuk majd a sikeres kereséseket, hiszen ez szolgálatunk legfontosabb célja.

Több ezer korabeli fotóval és jelenlegi fényképfelvétellel gazdagítjuk a szöveges adatbázist. Elsőbbséget élveznek a csak nekünk küldött fotók.
Megjelentetünk olyan szöveges és később mozgóképes történeteket, amelyek jellemzően láttatják a háborúban történt eseményeket és esetleg segítséget nyújthatnak az elvesztett hozzátartozójukat keresőknek. Történetek ( Videók)
Közkinccsé tesszük történészek, helytörténészek, egyesületek kutatási eredményeit. Kutatósarok

Ugyanígy láthatók majd honlapunkon háborús bajtársi, kegyeleti jellegű közlemények, felhívások.
Honlapunkon megtalálhatók lesznek a hadisírgondozással, hadiárvasággal, kárpótlással, kegyeleti jogokkal, a nemzetközi hadijoggal kapcsolatos legfontosabb jogszabályok.

Szolgálatunk egyik fontos célkitűzése, hogy - amennyiben ennek anyagi alapjait meg tudjuk teremteni - kegyeleti utazásokat szervezzünk és vezessünk egykori háborús harcterekre, gyűjtő- és hadifogolytáborok helyére. Utazások
A már meglévő állami és társadalmi szervezetek munkájának segítése, kiegészítése érdekében szívesen indítunk és menedzselünk közösségi mozgalmat az elhagyott hadisírok gondozására, kegyeleti helyként való megőrzésére. Sírgondozás
Munkánkat önkéntes, non-profit alapon, pályázati és szponzori pénzek felhasználásával végezzük.