« vissza

Aktuális

Magyar-ukrán sajtótájékoztató

2007-11-14 10:11:47
Magyar síremlék lesz BrjankábanDmitro Tkacs nagykövet - akinek személyesen is nagy érdemei vannak a kezdeményezés létrejöttében -bejelentette, hogy folyamatosan adják át a fogolylistákat a Hadtörténeti Intézetnek.  
Érdeklődésünkre, hogy mikor lesznek nyilvánosak a már korábban átadott listák és temető-leírások, Holló tábornoktól azt az ígéretet kaptuk, hogy a cirill betűs nevek átírása és ellenőrzése után nyomban publikálják a már "megfejtett" neveket. Dmitro Tkacs ehhez hozzátette, hogy a székesfehérvári Kodolányi Főiskolától kértek diákokat a listák magyarításához, s az ukrán követség felteszi honlapjára a neveket.
A tájékoztatón a Háborús Keresőszolgálat Dmitro Tkacs ukrán nagykövettől megkapta az eltemetett magyarok listáját, valamint olyan málenkíj robotosok nevét, akik a Luganszk megyei Lutugino környékén, a Vorosilov bányában raboskodtak. A lista közzétételét  a Hozzátartozókat keresünk rovatban megkezdtük.
Háttéranyag:

Magyar-ukrán hadisírgondozó együttműködés

Az elmúlt két világháborúban csaknem egymillió magyar katona halt meg a frontokon – harcokban, hadifogságban vagy betegségben. Az áldozatok emlékének méltó megörökítése céljával a Magyar Köztársaság Kormánya több országgal kötött kétoldalú kormányközi megállapodást.
A Magyar-Német-, Magyar-Orosz-, Magyar-Moldáv-, Magyar-Olasz, Magyar-Szlovén Hadisírgondozó Egyezmény mellett kiemelkedő jelentőségű a Magyar-Ukrán Kormányközi Hadisírgondozó Megállapodás. „A háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről” szóló Magyar-Ukrán Kormányközi Hadisírgondozó Megállapodás (216/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet), 1996. november 16-án, Kijevben került aláírásra.
A Megállapodás végrehajtására magyar részről a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum kapott megbízást, ukrajnai partnerszervezete – „Ukrajna Kormánya Mellett Működő Háborúk Áldozatainak és Politikai Üldözöttek Emlékének Megörökítését Intéző Állami Tárcaközi Bizottság” (a továbbiakban: Állami Tárcaközi Bizottság).
Az Állami Tárcaközi Bizottság legjelentősebb magyar vonatkozású tevékenységei között említendő a 2004-ben összeállított számítógépes adatbázis, amelyben 372 olyan ukrajnai hadifogoly-temető 
relojes de imitacion szerepel, ahol magyar áldozatok is nyugszanak. A nyilvántartás 13.819 szovjet hadifogságban elhunyt magyar állampolgár adatait és eltemetési helyének jelenkori vázlatrajzát tartalmazza. Az ukrajnai hadszíntereken elesett magyar katonaveszteség a kutatások szerint ennek többszöröse.

Sajnos a helyszínbejárások során készített feljegyzések többsége „gondozatlan”, vagy „ráépítés következtében megsemmisült” bejegyzést tartalmaz, ami indokolja az ukrajnai magyar hadisírgondozó tevékenység következetes folytatását, a még fellehető magyar hősi sírok mielőbbi megóvása érdekében foganatosított intézkedések végrehajtását.A szükséges személyi és anyagi feltételek hiánya miatt az ukrajnai hadisírgondozó tevékenység gyakorlati megvalósítása mindössze 2004-ben kezdődött meg az ungvári, ökörmezői, és vorochtai magyar katonai emlékművek létesítésével, az ott lévő katonai parcellák felújításával.
Az ukrajnai magyar hadisírgondozó tevékenység folytatásaként 2005-ben került kivitelezésre a Zsitomiri területen lévő Kupiscse (korábban: Dorosics) körzetében meggyilkolt 396 munkaszolgálatos emlékműve.

Az ukrajnai magyar hadisírgondozó tevékenység jelentősebb eseményei közé tartozik az Ivano-Frankivszki területen lévő Horod településen, valamint Nadvirnán létesített II. világháborús-, továbbá a Hmelnickij területien lévő Horodok településen, valamint az Ivano-Frankivszki megyei Tatarivban épített I. világháborús magyar-osztrák hősi emlékmű létesítése és felújítása.
A HM HIM legutóbbi sikeres ukrajnai hadisírgondozó munkálatainak gyümölcse a beregszászi magyar katonai parcella elmúlt évben végrehajtott felújítása. A város-görög katolikus temetőjében, a korábban elhanyagolt állapotú területen lévő parcellában, a II. világháború idején, a vasútállomás bombázása során életét vesztett 92 magyar honvéd sírhelyén kerültek elhelyezésre a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum hősi sírkeresztjei.
Az elmúlt évek során elért eredmények, valamint Ukrajna magyarországi Nagykövetségével (személy szerint Dmytro Tkach nagykövet úrral) kialakított kiváló munkakapcsolat alapján a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum összeállította az elkövetkező évekre tervezett ukrajnai hadisírgondozó programját.
A tervben kiemelt helyen szerepel az Ukrajnai Magyar Központi Katonai Temető létrehozása a kárpátaljai Dercen településen, melynek területén – az oroszországi Rudkinoban lévő magyar központi hősi temető mintájára – végső áthelyezésre kerülnének a bajtársak, vagy helyi lakosság által ideiglenesen elhantolt honvédáldozatok földi maradványainak ezrei.
A közeljövő feladatai között szerepel a kijevi magyar hősi temető felújítása, az Ivano-Frankivszki és Lembergi hősi emlékmű megépítése. Kiemelten fontos a m. kir. honvéd hegyidandár 123 hősi halált halt áldozata emlékére építendő emlékmű megépítése Szrednij Berezovban.
Ezeket a kezdeményezéseket ysl borse imitazioni és több más nagy volumenű kegyeleti tevékenységet is rendkívüli odaadással támogat Dmytro Tkach úr, Ukrajna budapesti Nagykövetségének rendkívüli és maghatalmazott nagykövete. Nevéhez kötődik többek között a „Közös Európa – közös emlékezet” nevű ukrán-magyar nyilatkozat, melyben Magyarország elnöke és Ukrajna elnöke felszólítja a világ nemzeteit, hogy egyesítsék erőfeszítéseiket a második világháború áldozatai emlékének megörökítése érdekében.
A Hmelnickij megyei Szlavuta városban, valamint a Luganszki megyei Brjanka településen elhunyt magyar és más nemzetiségű hadifoglyok emlékére létesítendő emlékművekről, valamint a folyamatban lévő hadisírgondozó munkálatokról további részletes tájékoztatás hangzik el a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint Ukrajna budapesti Nagykövetsége által 2007. november 15-én, 16.00 órai kezdettel rendezendő sajtótájékoztatón.

Budapest, 2007. november 14.

 (Dr. Holló József altábornagy)