« vissza

Aktuális

Magyar miniszteri látogatás a Donnál

2007-06-25 11:06:56

 Voronyezs, 2007. június 25., hétfő (MTI) - Oroszországi magyar katonai temetőkben tett kegyeleti látogatást hétfőn Szekeres Imre,akinek személyében első alkalommal koszorúzta meg magyar honvédelmi miniszter a II. világháború során elesett magyar katonák emlékhelyeit a Don-kanyarban.
A miniszter látogatására az adott alkalmat, hogy tíz évvel
ezelőtt nyitották meg a Voronyezs megyei Boldirjevkában az I. Magyar Központi Katonai Temetőt, és most fejeződik be az orosz területen található magyar hadisírok beazonosításának, illetve a magyar áldozatok oroszországi emlékhelyeinek az a programja, amelyet a Magyarországgal szembeni orosz államadósságból finanszíroztak. Szekeres Imre a boldirjevkai temetőben az emlékhely megkoszorúzása mellett elhelyezte Ambrus Béla néhai honvéd százados emléktábláját, aki 1942 augusztusában halt meg a Don menti ütközetben. Az I.Magyar Központi Katonai Temetőben az elmúlt tíz évben 8375 elesett magyar honvéd maradványait temették újjá, és a végső nyugalomra itt lelt magyar katonákközül elsőként a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Poroszlóról származó Ambrus Béla neve került nyilvánosan olvasható emléktáblára.
A Don-kanyarban 2003 májusában nyitották meg a II. Magyar Központi Katonai Temetőt Rudkino közelében, miután kiderült, hogy az első, háromezer négyzetméter területű temető már nem képes az egykori hadműveleti területeken exhumált további magyar katonák földi maradványait befogadni. A három és fél hektáros új temetőben
mostanáig 19.170 magyar katona és munkaszolgálatos földi
maradványait temették újjá, közülük 11.300 áldozat neve már
felkerült a temetőben kialakított emlékhely márványtábláira. A
temető összesen ötvenezer áldozatnak lehet végső nyughelye.
Szekeres Imre azt a tényt, hogy személyében első alkalommalkereshette fel magyar honvédelmi miniszter az oroszországi magyar központi katonai temetőket, annak bizonyítékaként értékelte, hogyjelentős változás történt Oroszország hivatalos politikájában. A miniszter a távirati irodának adott nyilatkozatában kitértarra, hogy a XX. század során három súlyos traumát kellett a magyar társadalomnak átélnie: Trianon és a holokauszt mellett a II.világháborúban elszenvedett veszteségeket. "Nincs olyan család ma Magyarországon, amelyet ne érintett volna a gyász, rokon vagy közeli ismerős elvesztése formájában" - mondta. "Se dolgunk, se keresnivalónk nem volt itt" - szögezte le, de hangsúlyozta, hogy a magyar katonák nem maguktól jöttek ide, meghalni a Don-kanyarba, ésaz áldozatokat megilleti a kegyelet. Erre is tekintettel hangsúlyozta, hogy a magyar fővárosban lévő szovjet hősi emlékmű körüli magyarországi vitáknak egyelőre nincs orosz részről visszhangja. "Bízom abban, hogy a Szabadság téri emlékmű ott marad,
ahol van" - mondta.
Szekeres Imre a két magyar katonai temető mellett koszorúzott a közelben lévő szovjet hősi emlékműveknél és találkozott Voronyezs megye kormányzójával, a voronyezsi egyetem vezetésével is.
"A második világháború itteni magyar áldozatai közül még 80-100 ezer ember hibádzik, a számokat ismerjük, a neveket még nem" - hangsúlyozta a miniszter kíséretében lévő Holló József nyugalmazott altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója az MTI-nek elmondta, hogyMagyarország 1995-ben kötött hadisírgondozási
megállapodást Oroszországgal, és ennek alapján 1997-ben kezdődöttmeg az a most lezáruló program, amelynek során közel ezer elesett,illetve hadifogoly táborokban elhunyt magyar katonák temetkezési helyét azonosítottak be. Az orosz államadósságból 10 millió dollártfordítottak erre a programra, ebből épült meg a két központi katonai temető, emeltek 371 emlékművet és emlékhelyet. A program keretébenközel 69 ezer magyar áldozat nevét tudták azonosítani.
"A sírokban már nincsenek győztesek és vesztesek, csak halottak vannak, a halottakról pedig kegyelettel kell megemlékezni, a szokás parancsa mellett nemzetközi egyezmények is erre köteleznek" -hangsúlyozta a tábornok, aki külön kiemelte azt, hogy az orosz fél, a Vojennije Memoriali nevű katonai emlékmegőrző nemzetközi együttműködési társaság rendkívül megbízhatóan és pontosan végezte és végzi a megállapodásokban vállaltak végrehajtását.
Oroszországban még sehol, soha, senki nem követelte azt, hogy távolítsák el a harcokban elesett magyar katonáknak és
munkaszolgálatosoknak, a fogolytáborokban elhunyt magyar
áldozatoknak állított emlékműveket - mondta Holló József tábornok.
Nagyon fontosnak nevezte a kölcsönös gesztusokat, azt, hogy
Magyarországon közel ezer település önkormányzata gondoz orosz katonai emlékműveket, temetőket.
A két oroszországi magyar központi katonai temető ott található a Don-kanyarban, ahol 1943 januárjában rövid idő alatt megsemmisült a 208 ezer fős 2. magyar hadsereg legnagyobb része.