« vissza

Hozzátartozokat keresünk » Annási Ferenc hdgy.

Képek
Név: Annási Ferenc hdgy.
Születési év 1915.
Sír helye
Születési hely
Utolsó lakhely Abaújszántó (Abaújm.)
Anyja neve
Apja neve
Katonai alakulat iskolaigazgató
Egyéb
Uzmány-i táborban volt Kováts Andor: Oroszországi tiszti hadifogoly címtár (1948.) kiadványban szerepel.
2008.július 15-én jelentkeztek Annási hadnagy gyermekei, Anikó és Ferenc, Budapestről, illetve Győrből:

" Édesapánk miután hazérkezett a fogságból 1947-ben állástalan tanítóként töltött másfél évet Abaújszántón. Ez sem volt egy könnyű időszak, mivel két lánytestvérünk már a fogság előtt Jánokon (akkori Csehszlovákiában, Kassa
mellett 10 kilométerre lévő falu, s innét vitték el fogságba) megszületett, az egyik 1942-ben (még a doni áttörés előtt, ahonnét szerencsésen hazaérkezett), a másik 1944-ben. Ezt követően, átmeneti megoldásként tudott csak itt, Abaújszántón elhelyezkedni. Majd 1950-ben megpályázta az egri főiskola gyakorló iskolájában kiírt álláshelyet, amit sikeresen elnyert és a család Egerbe költözött. Ezt követően további két gyerekkel szaporodott a család, 1951-ben ismét egy lánnyal, majd 53-ban egy fiú gyermekkel. A nagy család az ötvenes években meglehetősen szerény körülmények között élt, s miután édesapánk távol tartotta magát a politikai áramlatoktól csak fokozatosan és nagy-nagy erőfeszítések árán tudott előrehaladni. Előbb a tanítói végzettség mellé megszerezte a szaktanítói, majd magyar és történelem szakból a főiskolai végzettséget. Végül a történelem szak mellett kötelezte el magát, amiből az egyetemi diploma megszerzését követően 1967-ben doktorált is. Időközben a hatvanas évek elejétől kezdődően előbb óraadóként, majd főállású oktatóként dolgozott az egri főiskolán. 1976-ban
ment nyugdíjba, mint főiskolai docens. Többször felterjesztették ugyan főiskolai tanári címre is, hiszen minden tudományos feltételnek megfelelt (ez volt, mint oktató számára az elérhető legmagasabb beosztás), de mivel nem volt párttag, minden esetben ideológiailag megbízhatatlannak mondván
(erősebben fogalmazva reakciósnak) és mindannyiszor visszautasították a felterjesztést. Nyugdíjas éveit tavasztól őszig Sonkádon (ott, ahol a kis Túr siet a Tiszába), ősztől tavaszig pedig Egerbe töltötte. 82 éves korában,
1997 január 31-én távozott el és Egerben a Hatvani temetőben helyeztük el végső nyugalomba.

Köszönettel és tisztelettel:
Vargáné Annási Anikó (1083 Bp. , Baross u.)
Dr. Annási Ferenc (9024 Győr, Répce u.) "Felrakás dátuma 2007-10-05 09:10:55