« vissza

Aktuális

Egy 17 éves katona (Czemmel Ferenc) nyomában a Délvidéken

2009-02-20 04:02:06
"Franz Czemmel, geboren am 20. Dezember 1927 in Nagykovacsi.
  Die letzte Ruhestätte meines Vaters konnte ich durch die Hilfe des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bereits finden."
Er war eingesetzt als Angehöriger der Einheit Gendarmerie-Verstärkungskompanie 1.+2. Kompanie, Hauptstelle: Kommando Fünfkirchen in Bokroshat-Pussta und wird seit dem 19. November 1944 vermisst. Alle Versuche über verschiedene Einrichtungen wie DRK, VDK und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge blieben bisher erfolglos. Im Internet habe ich nun von Ihrer Einrichtung gelesen. Da ich die Hoffnung nicht aufgebe bis ich den Verbleib oder die letzte Ruhestätte meines Bruders gefunden habe, wende ich mich heute mit einer grossen Bitte an Sie.
 
Können Sie mir helfen den Verbleib meines Bruders aufzuklären?
 
Die letzte Ruhestätte meines Vaters konnte ich durch die Hilfe des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bereits finden.
 
Zu meiner Person:
Am 27. Juli 1939 bin ich in Nagykovacsi geboren. Meine Mutter und meine 4 Geschwister wurden nach Kriegsende aus Ungarn ausgewiesen und wohnen seither in Deutschland.
 
Es ist mir ein grosses Bedürfnis zu wissen wo mein Bruder verblieben ist oder wo sich seine letzte Ruhestätte befindet.
Martin Czemmel"

A levélben említett Bokroshát a mai Horvátország területén, a Drávaszögben van, közel a Dunához., a Kopácsi-réten. A "pécsi kommandó" főhadiszállása itt lett volna a család információi szerint, mielőtt  Czemmel Ferenc november 19-én eltűnt.
Czemmel úr időközben elküldte testvére egyik levelét, amelyet még Máriagyűdről írt 1944. szeptember közepén édesanyjuknak, Nagykovácsiba. A levél tanusága szerint ekkor még csak néhány napos katona lehetett, Kelenföldről érkeztek Harkányba, majd Máriagyűdön egy Heinemann György nevű cipészmesternél szállásolták el őket. Ekkor még a katonaruháját sem kapta meg.
Máriagyűdön próbáltunk korabeli szemtanúkat találni, de ma már senki sem emlékezik erre a cipészmesterre. Egy idős adatközlő, Balogh Jenő viszont érdeklődésünkre elmondta, hogy az akkori iskola alagsorában a községet elfoglaló szovjet katonák 8 magyar honvédet lemészároltak.
Sírjuk ma a máriagyűdi temetőben található. Fejfa csak két katona nevét örökítette meg.
Czemmel Ferencet innen, Máriagyűdről indíthatták útba dél felé, s vetették harcba a Kopácsi-réten.
Pécsi újságíró kolléganőnk, Martin Tímea tájékozódott a helyszínen és egyebek között egy horvát helytörténésztől megtudta, hogy éppen a kérdéses napokban - 1944. november 19-e táján - dúlt a térségben a batinai csatként elhíresült ütközet a Duna túloldaláról támadó szovjet-bolgár és az innenső parton védekező német-magyar erők között. (A támadókat egyébként az átállt katonákból és helyi lakosokból verbuválódott Petőfi-partizánbrigád is "erősítette". )
Hogy mégsem itt, a Drávaszögben kell keresnünk a  akkor mindössze 17 éves Czemmel Ferenc sírját, arra Martin Czemmel újabb levele enged következtetni. Németországban élő olvasónk családi visszaemlékezések alapján dior taschen fake az utolsó adatokat Csáktornya (Cakovce) környékén találta meg. Katonatársak elmondása szerint amikor alakulatuk beérkezett Csáktornyára (ez már a Muravidék, a Zrinyiek ősi fészke), s az ottállomásozó katonák megtudták, hogy nagykovácsiak is vannak köztük, elmondták, hogy nemrég temettek el egy nagykovácsi illetőségű, Czemmel Ferenc nevű fiatal katonát a Csáktornyától 3 km-re fekvő Szent-Ilona községben.

Lendvai kolléganőnk, Zver Ilona néhány nappal ezelőtt Csáktornyán járt, s az alábbi levélben tájékoztatta Szolgálatunkat: 
"Szent Ilona horvát neve ma ©enkovec. Az egykori polgármester (1945-ben 15 éves volt) ugyan emlékezik egy magyar katona sírjára a téglagyár és valamilyen patak mellett (azóta a sírt megsemmisítették, illetve a halott maradványait elvitték), viszont a névre nem. A néni, aki néha virágot vitt a sírra, tavaly meghalt. A régi polgármester megígérte, hogy még kérdezősködik az idősebb testvéreinél és más lakosoknál, néhány nap haladékot kért.
©enkovecen csak 10 éve működik plébániahivatal,  a csáktornyai plébániahivatalból a halotti anyakönyveket elvitték és csak 1947 utáni adatokkal rendelkeznek. A megyei anyakönyvi hivatalban viszont ilyen névvel nem találtak senkit, csak egy CSUTI FERENCET, aki 1944-ben hunyt el és egy CZENER FERENCET, aki 1921-ben hunyt el – tehát FERENC-et sem, gondoltam, ha netán másképp írták volna le a vezetéknevét.  Tehát hivatalos temetése nem lehetett neki. Már csak azt remélhetjük, hogy valaki emlékezik a téglagyár melletti sírban eltemetett katona nevére."
2010. május 27-én fontos levelet kaptunk Martin Czemmeltől, amely levélben fotót is küldött. Ebből egyértelműen kiderül, hogy Czemmel Ferencet államközi egyezmény alapján a német hadseregbe sorozták be.Ez új irányt szab egész eddigi kutatásunknak.