« vissza

Aktuális

Észtországi hadifogolytemető halottainak névsora

2008-05-01 09:05:08

 

1.) AHTME katonai temetőjében nyugszik – 7 fő:

BANOVSZKY László, Géza (Besztercebánya,1894.) százados,

CEKTOR Géza, József (1925) civil,

FÜZESÉRI Jenő, Gyula (1892) alezredes,

HORVÁTH József (1910) főhadnagy,

MAGYAR János, Mihály (Szeged,1884) őrnagy,

SZONDY-ERTEL István, József (1895) főhadnagy,

ZOBORI (Szobori) Pál, Péter (1895) alezredes.

2.) KIVIOLI 1011. spec. kórház temetőjében nyugszik – 7 fő:

BACSA Endre, Bertalan (1914) főhadnagy,

FARKAS Sándor, Sándor (1893) alezredes.

KIRÁLY Sándor, József (1926) honvéd,

KÖMŰVES Ernő, Gyula (1924) honvéd,

SÁNDOR Hugó, Gyula (1880) alezredes,

VOLIC Márton, Simon (1918) honvéd,

VERN József, László (1893) alezredes.

3.) VALGA katonai temetőjében nyugszik – 27 fő

BAJOR Kálmán, Károly (1892) alezredes,

BARLAY András (1894) hadnagy,

BOGNÁR Ernő, Mihály (1923) honvéd,

BRESSZER Károly (1988) őrnagy,

BUMAL Pál (1887) hadnagy,

DÁNYI Miklós (1895) főhadnagy,

DOPPELMANN József (1908) főtörzsőrmester,

CZEBÁN Jenő (1885) őrnagy,

HOMOLYA Pál, József (1925) honvéd,

JÁMBOR József, József (1919) alhadnagy,

KACHELMANN Kunó, Pál (1897)

KIN Rudolf (1887) hadnagy,

KINCSESY Endre, Antal (1893) alezredes,

KOVÁCS Zoltán, Ferenc (1913) hadnagy,

KUN Pál (1891) főhadnagy,

KÚTFEJ György, István (1887) főhadnagy,

LEHOCZKI Lajos, József (1927) honvéd,

MIKES László, György (1898) alezredes

MORVAY Antal, Antal (1894) hadnagy,

ORBÁN László, Pál (1914) honvéd,

PLJUNUSZ Károly (1902) főtörzsőrmester,

RÁCZ Lajos, Lajos (1900) őrnagy.

ROBEN Gusztáv (1880) ezredes,

SCHLÜTTER Ferenc (1888) t. százados,

SÜMEGHY István, János (1907) főhadnagy,

TROISZ Jakab, Berghardt (1901) honvéd,

WELLMANN Emil, Gusztáv (1882) ezredes,

4.)TARTU temetőjében nyugszik - 1 fő: 

PALM Kálmán, Szilveszter (1923) honvéd.

BÉKE PORAIKRA!  

   Dr. Makra Ernőné

     

GYÁSZ-beszéd,

amely elhangzott a Valgai Katonatemetőben, Észtországban, 2001. november 2-án.

________________________________________________________________________________

Tisztelt Polgármester Úr, Barátaim! Tisztelt Egybegyűltek!

Halottak napja van. Ezen a napon Európa országaiban az élők kiballagnak a temetőbe, hogy halottaikra emlékezzenek. Gyertyák lobbannak föl az alacsony sírhalmokon, virágok népesítik be a temetőkerteket, és mindannyian megállunk egy pillanatra, hogy magunk elé idézzük szüleink, nagyszüleink, rokonaink és barátaink arcát, képzeletben újra érezzük a kezük szorítását, és arra gondolunk, hogy egyszer a mi utunk is ide vezet.

De nemcsak az egyszerű ember, a polgár emlékezik, hanem a nemzetnek is van emlékezete.

A nemzet, a haza éppen úgy számon tartja – mert számon kell tartania – mindazokat, akik egy nagyobb közösség halottai. Köztük - talán kiemelt helyen - a katona-halottait. A katonákat, akik háborúkba mentek, vagy akiket háborúba vittek, de akik azzal a meggyőződéssel éltek és haltak, hogy szent kötelességet teljesítenek: szülőföldjüket védelmezik, családjukat. Hősök, akár a fronton, golyózáporban estek el omega replica, akár a fagy merevítette ki őket, akár a fogolytáborok szögesdrót-karjai között haltak meg, ahogyan az itt nyugvó férfiak.

A 27 magyar honvédtiszt és baka, némelyikük alig húsz éves, aki Valgában fejezte be rövidre mért földi pályafutását, s már nem tudhatja, hogy rokon földben pihen.

Mi ma a nemzet és a haza főhajtásával állunk itt, hogy tisztelegjünk emlékük előtt. Hogy ha megkésve is, de megadjuk nekik, a szeretett hazától távol nyugvó honfitársainknak a végtisztességet.

Képzeletbeli névsorolvasásként hangozzék el hát nevük:

Bajor Kálmán alezredes, Dányi Miklós főhadnagy, Barlay András alhadnagy, Bolgár Ernő honvéd, Bresszer Károly őrnagy, Bumal Pál hadnagy, Czabán Ede őrnagy, Doppelmann József főtörzsőrmester, Homolya Pál honvéd, Jámbor József alhadnagy, Kachelmann Kuno főhadnagy, Kin Rudolf őrnagy, Kincsesy Endre alezredes, Kovács Zoltán hadnagy, Kun Pál főhadnagy, Kutfej Győrgy főhadnagy, Lehoczki Lajos honvéd, Mikes László alezredes, Morvay Antal hadnagy, Orbán László honvéd, Plinusz Károly főtörzsőrmester, Rácz Lajos őrnagy, Roben Gusztáv alezredes, Schlüter Ferenc százados, Sümeghy István főhadnagy, Troisz Jakab honvéd és Wellmann Emil ezredes  

 nyugodjanak békében! 

Ne legyen nekik nehéz a valgai föld!

 Jávorszky Béla

 nagykövet

Magyar Köztársaság Nagykövetsége

(Tallinn, Észtország)