« vissza

Aktuális

Hősi halott hovédek emlékezete Tordánál (Detrehemtelepen)

2011-06-15 01:06:19

Detrehemtelepen, 2011. június 4-én a helyi református templomban, majd a református temetőben emlékeztek az Aranyosegerbegy határában  zajló csatában elesett és a detrehemtelepi református temetőben eltemetett 60 honvédre, akik neve ezentúl az újonnan felállított kopjafás emlékmű márványtábláin is olvasható.A detrehemtelepi modern református templomban – amely holland segítséggel épült – istentisztelet keretében kezdődött a honvédsírkert rendbetételével kapcsolatos megemlékezés a nemzeti összetartozás napján délelőtt 11 órakor.


A környékről – Tordáról, Kolozsvárról, a Székelyföldről és a Partiumból – nagyszámú emlékező érkezett, köztük a hősi halált halt honvédek leszármazottai is.A templomban a megemlékezésre érkezetteket házigazdaként nt. Mihály Lajos esperes köszöntötte, majd főtiszteletű dr. Pap Géza református püspök mondott beszédet ez alkalomból.

A hősi halott honvédek templom bejáratához elhelyezett névsorának megáldása után az emlékező sokaság 400 méter hosszan elnyúló sorban elindult az 1000 méterre levő temetőbe.Elöl cserkészfiúk és -lányok (a tordai Jósika Miklós Cserkészcsapat tagjai), majd díszes palástban, a vitézi székek zászlóival az Erdélyi Vitézi Rend tagjai mentek, őket pedig az egyházi méltóságok és a magyarság neves közéleti személyiségei követték.

 


A templomban és a temetőkertben is az aranyosegerbegyi „Árvalányhaj” vegyes kórus szerepelt a beszédek és a szavalatok között.A köszöntőt v. Pataky József, a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnöke mondotta. Ezután Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul beszéde következett. Jelen volt Kelemen Hunor, Románia kulturális minisztere, egyben az RMDSZ újonnan választott elnöke is, aki a nagyszámú tisztelettevő résztvevőt látva elismerésének adott hangot.

A közösségi munkával rendbe hozott és egyéni adományokból emelt, kopjafával jelölt emlékművet főtiszteletű dr. Pap Géza áldotta meg. A sírkertben eltemetett 60 honvéd nevét a Honvédelmi Minisztérium Hadisírgondozó Hivatala által elkészíttetett márványtáblák örökítik meg.

Koszorúkat helyeztek el a magyar közösségek képviselői – Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Máthé András Levente parlamenti képviselő, egyúttal megyei RMDSZ-elnök is, dr. László Attila, Kolozsvár alpolgármestere, v. Lázár Elemér, az Erdélyi Vitézi Rend törzskapitánya, v. Pataky József, a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnöke –, Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul, Sándor Mátyás bukaresti magyar katonai attasé, Kerekes Hajnal, a Fehér megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, valamint helyi lakosok is nagy számban. A megemlékezésen közös énekeléssel elhangzott a Himnusz, a Szózat és zárásul a Székely Himnusz.

A megemlékezést követően választékos terítékkel ellátott „fehérasztal” mellett beszélgettek a helyi és a távolabbról érkezett részvevők, amelyet a helyi magyar közösség biztosított a vendégek számára.

Dr. Cech Vilmos és v. Józsa Lajos THHB-tagok